Bra for helsa

Diagram for helseBåde mosjon og trening er bra for helsa.
Jo mer du beveger deg, jo bedre er det for helsa.

En som beveger seg mye, får ikke så lett helseplager.
Det gjelder for eksempel:

  • hjerteinfarkt og hjerneslag
  • kreft som tykktarmskreft og brystkreft
  • type 2 diabetes – sukkersyke
  • fedme – å være veldig tykk

Bildet viser at:

  • mye bevegelse gir god helse
  • lite bevegelse gir dårlig helse

En som beveger seg mye, får gjerne flere gode år
når han eller hun blir gammel.
 

Når du trener, lager kroppen din stoffer
som gjør at du føler deg glad og fornøyd etterpå.