Vinnere av mars-konkurransen

Mars-konkurransen
Konkurransen dreide seg om å trene til videoer.
Trening til video
Gruppe som vant 
En gruppe på 3 personer fra Sandnes. 
De hadde totalt brukt 383 minutter 
på å trene til videoer i en uke. 

Beste enkelt-person
Det beste resultatet for en person i en uke 
var 2 timer og 38 minutter.
Så lenge hadde Thomas fra Sandnes trent til videoer.
Han hadde trent hver dag.
Det er virkelig imponerende!
 
Gratulerer!