Slalåm og biski

Slalåmbakke med stolheis

Mange liker å stå slalåm og gjør det i starten

sammen med foreldrene sine.

Slalåm-utstyr går det an å leie i første omgang.

Men du må trene en stund for å mestre slalåm godt.

 

Det koster mye å drive med slalåm.

Slalåmutstyr og klær til bruk ved slalåm er dyrt.

Du trenger også heiskort for å stå slalåm.

 

Skiforbundet arrangerer vintersportsleir

i slalåm for mennesker med utviklingshemning.

For å være med, må du allerede ha begynt å stå slalåm.

 

Bakkene har forskjellig vanskelighetsgrad.

Det er markert med fargekodene grønn, rød, blå og sort.

Grønne bakker er ganske lette.Biski

Sorte bakker er vanskelige å kjøre i.

De passer bare for de som er veldig flinke.
 

Kanskje tror du ikke du kan greie å stå slalåm alene.

Hvis du har en ledsager som er glad i slalåm,

er biski en mulighet.

Biski-brukeren kan få skiene til å svinge ved å legge vekten over på siden.

Det går an å søke om å få biski fra NAVs hjelpemiddelsentral der du bor.