Hvor informasjonen om antall trappetrinn skal sendes