Røris og Mini-Røris hos Friskis&Svettis

Røris er opprinnelig laget for barn som er 6-10 år gamle.
Mini-Røris er laget for mindre barn. 
Mange andre kan også ha glede av programmene. 
Programmene har musikk som gjør det morsomt å bevege seg. 

 

Du kan laste ned treningene som apper med lyd.
Du får også plakater som viser hvordan du skal gjøre øvelsene.
Noen av programmene er på svensk. 
De du kan kjøpe i Norge, ser du her.