Innledning - til støttepersoner

Denne nettressursen er laget for mennesker med utviklingshemning. Sidene under dette menypunktet er ment for støttepersoner. Under hovedmenypunktet Film fins en instruksjonsfilm for mennesker med utviklingshemning om hvordan de teknisk sett kan bruke nettstedet. Der fins det også en motivasjonsfilm om Stolpejakten.

 

De fleste med utviklingshemning vil ha best utbytte av å bruke nettressursen sammen med en støtteperson. Da kan de samtale med støttepersonen om aktiviteter de har lest eller hørt om i nettressursen. De kan for eksempel diskutere om det er noe de har lyst til å begynne med og hvordan de skal få til det. Ikke minst er det viktig for personer med utviklingshemning å få støtte fra en eller flere nærpersoner når de skal begynne med en ny aktivitet.

 

De beskrevne appene er spesielt populære, men det kan være vanskelig å finne ut hvordan de brukes på egen hånd. De krever også registrering, noe mange vil trenge støtte til. For Geocaching kan man kjøpe et oppgradert abonnement og finne flere cacher. I Pokémon GO kan man kjøpe ekstra baller. Noen kan trenge hjelp til å kjøpe dette, eller eventuelt hjelp til å stoppe for mange kjøp.

 

Mange aktiviteter krever påmelding, og/eller utstyr som en med utviklingshemning kan trenge hjelp til.

 

Prosjektet 'Mosjon og trening' er et fortsettelsesprosjekt for 'Hjemmetrening og videokontakt'. I 'Hjemmetrening og videokontakt' ble nettstedet www.aktivius.no opprettet for å hjelpe støtteapparatet til en god oppfølging av mennesker med utviklingshemning. Det gjaldt både for hjemmetreninger og til kontakt med andre via apper som bruker direkte video-overføringer. Studer gjerne dette nettstedet.

 

Begge prosjektene fikk støtte av Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam i 2021. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) var søkerorganisasjon. Karde AS utfører mesteparten av arbeidet.