Støtte til digitale treningstilbud

Nettressursene Mosjon og trening og Hjemmetrening og videokontakt henger sammen. I Hjemmetrening og videokontakt fins det informasjon om hvordan støttepersoner kan hjelpe mennesker med utviklingshemning til å bruke teknisk utstyr ved hjemmetreninger. 

 

Stort bilde, som på TV, og god lyd er viktige motivasjonsfaktorer for trening. Det er også greit å bare kunne trykke på et snarveisikon på skrivebordet på en PC, et nettbrett eller en smarttelefon for å få opp en trening- eller dansevideo eller en direktesendt trening. Hvordan du kan legge til rette for dette, er omtalt her.