Lage gode instruksjoner

De aller fleste med utviklingshemning lærer bedre av skriftlige instruksjoner, helst med bilder, enn kun muntlige instruksjoner. For mange er det svært nyttig med slike skriftlige instruksjoner i hvordan de skal bruke teknisk utstyr for eksempel til hjemmetrening. Ved hjelp av skriftlige instruksjoner er muligheten for å greie å starte både videoer og digitale hjemmetreninger selv, stor. Det å greie seg mest mulig selv, er noe mange setter stor pris på. Det er dessuten ressursbesparende. 

 

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan lage gode instruksjoner for menneske med utviklingshemning, se menyvalget Lage instruksjoner på nettstedet Hjemmetrening og videokontakt. Det er omtale av prinsipper for å lage lettlest og lett forståelig informasjon og for å lage gode instruksjoner i PowerPoint.