Bruke idrettsplass i nærheten

Forberedelser

Det fins mange idrettsplasser på skoler og ved sportsklubber.

Mange av disse kan hvem som helst bruke

når det ikke er skole eller trening der.

Kanskje kan du gå dit med noen av de du bor sammen med

eller med andre venner.

Eller du kan gå dit for å trene alene.

 

 

Mange steder kan dere for eksempel sparke fotball

eller spille basketball.

Eller kanskje du kan øve på å løpe runder

eller hoppe lengde eller høyde.