Trene til musikk og instruksjoner

Utendørstrening

Treningssentre arrangerer en del steder utetreninger 

av omtrent samme type som de har inne.


Du kan også selv lage deg utetrening til video og musikk

hvis du tar med bærbart utstyr ut.

Da trenger du som regel internett-tilgang via mobildata.