Turorientering

 

Turorienterings-postMange syns det er morsomt med turorientering. 
Da finner du poster i skogen.
Postene er merket av på et kart.

Du får "spor" som sier noe om hvordan naturen er der posten fins. 
Du registrerer postene ved å klippe hull i et kort med en tang.
Forskjellige poster har ulik form på hullene.
Du kan også registrere hvilke poster du har funnet på internett.

Det fins 4 nivåer markert med ulike farger på postene.
Det er grønn, blå, rød og svart. 
Grønn er minst krevende, svart er mest krevende.

Nivået er avhengig av: 

  • hvor vanskelige postene er å finne med kart og kompass
  • hvor fysisk krevende det er å finne postene

På grønne turer er ikke kompass nødvendig.


Poster gir ulikt antall poeng.
Sammenlagte poeng kan gi medaljemerker.
Medaljemerker gir deg rett til å kjøpe medaljer 
og andre gjenstander som viser utmerkelser. 

Turorienterings-app
Noen steder i landet kan du registrere 
funn av poster i appen Turorientering.
 

Alle kan finne poster og turer som passer.
Nettstedet www.turorientering.no har her en oversikt over 
turorientering forskjellige steder i Norge.
På nettstedet kan du kjøpe og skrive ut kart og turer.
Noen turer er gratis. 
Kart og kort for turorientering kan du også kjøpe i butikk. 
Oversikt over steder hvor du kan kjøpe kart og kort
finner du på nettstedet under hver arrangør.