Innledning

Innledningsbilde

Noen idrettslag startet med veiledet hjemmetrening
for sine medlemmer under korona-nedstengingen.
Det var såkalt digital trening eller online-trening.
Da tas det video av en trener,
og medlemmene kan se videoen der og da.
De kan følge instruksjonene i sin egen stue.