Heming i Oslo

Illustrasjonsbilde Heming

Heming er et stort idrettslag i Oslo.
De startet med online dansetrening i januar 2021. 
Fra høsten 2021 har de hatt både online dansetrening og    
kondisjons- og styrketrening for sine medlemmer.

 

Treningene varer i 1 time. 
Det er fint om deltakerne logger seg på 
omtrent 10 minutter før treningene starter.
Da kan de og treneren prate litt sammen. 

 

Treningene går via videomøte-verktøyet Zoom. 
Det er lurt å ha lastet ned Zoom på den enheten 
treningen skal kjøres på.