Stabekk Turn – Rytmisk gymnastikk

Ungdommer fra Stabekk Turn

Stabekk turn har Rytmisk gymnastikk

for personer med utviklingshemning.
Hallen de vanligvis trener i, ble stengt 
som et smitteverntiltak mot korona.

Da startet de med digitale treninger.

 

For de yngste deltakerne var det 2 slike treninger i uka.
For de eldste var det 3 ganger i uka. 
Treningene startet med oppvarming

før øvelser i styrke og koordinasjon.
Så var det dans med utstyr som ball og kuler. 
Foreldrene hjalp deltakerne med utstyr
og å konsentrere seg om den digitale treningen.

 

Når hallen er åpen, er det ikke digitale treninger.